UMC logo
Kh logo
SEIN logo
Copyright 2017- 2024
TeleConsortium Aanvalsdetectie
UMC logo
Kh logo
SEIN logo
Copyright 2017 - 2022


Smartmonitor.com

SmartMonitor watchDe Smart watch van Smart Monitor registreert ritmische repetitieve bewegingen van een arm of been waar de band om bevestigd is. Als een verdachte beweging wordt geregistreerd door de smartwatch volgt gedurende 5-10 seconden een ritmisch piepend alarm, daarna zend het via bluetooth een signaal naar PC, tablet of smartphone (hiervoor dienen Pebble Time en de Smartwatch applicatie te draaien). De persoon heeft in die eerste seconden de tijd om het alarm te cancelen (als het geen epileptische aanval maar een andersoortige beweging  betreft). De app legt tijdstip en duur van de bewegingen vast, en de amplitude op ieder tijdstip. Ook stuurt het een boodschap naar een vooraf vastgelegd persoon.
Het exacte algoritme is niet beschreven.

De detectie parameter kan worden ingesteld, waarbij sensitiviteit en specificiteit variëren.

Later kan een grafische visualisatie van het bewegingspatroon worden weergegeven.

Ook kan het systeem ingesteld worden om automatisch audio gegevens van de aanval op te nemen.

Naast deze bewegingsdetectie kan de watch een signaal geven als reminder, bv voor medicatie inname, afspraken, etc.

 

 

Externe website:

 http://smart-monitor.com/ externe_link


Wetenschappelijke studies:

De waarde van Smartwatch voor de klinische praktijk is met alle gegevens nog onvoldoende duidelijk. Er zijn drie wetenschappelijke studies over dit apparaat gepubliceerd. Belangrijkste probleem is dat het apparaat bij kleine groepen en steeds met andere instellingen onderzocht is. Het is daarmee voor een nieuwe gebruiker niet goed te voorspellen hoe vaak de SmartWatch van Smart Monitor terecht en hoe vaak onterecht zal alarmeren. De onderzoeken lieten erg wisselende resultaten zien. De onderzoeken tonen dat het apparaat zowel overdag als 's nachts te gebruiken is, zowel bij volwassenen als kinderen, maar met een lage sensitiviteit (gemiddeld ong 35%) en met veel foute alarmeringen waarbij er sprake is van een alarmering terwijl er geen aanval was (overigens 's nachts weer relatief weinig). De foute meldingen zijn wel te cancelen door de gebruiker.

 

Het eerste onderzoek [Lockman 2011] toonde bij 6 van 40 onderzochte patienten (leeftijd 3-85 jaar, opgenomen op EMU voor video EEG registratie) tijdens een registratie periode (duur onbekend) 8  tonisch clonische aanvallen, waarvan er 7 werden geregistreerd (waarvan 5 vanuit de slaap). Hierbij werd 4-15 seconden na begin van de clonische fase gealarmeerd (deze fase volgde in het algemeen na de tonische fase na 5 - 43 seconden). De reden dat een aanval niet geregistreerd werd is niet precies bekend,  Andere aanvalstypen werden niet geregistreerd.
Tevens werden 204 niet epileptische aanvallen gedetecteerd (voor dit onderzoek werd de cancel button uitgezet). Deze werden veroorzaakt door tandenpoetsen, schoonvegen shirt, schudden van een fles, bed opmaken, nagels vijlen, waaieren  van lucht, lichamelijke oefeningen, wassen, tikken met pen. Tijdens slaap was er maar een alarm, dat een niet epileptische aanval betrof.
Bij het onderzoek van Patterson [2015] werden 145 kinderen en jong volwassenen (leeftijd 5 -41 jaar) onderzocht waarvan 41 patienten in totaal 191 aanvallen hadden (51 gegeneraliseerde tonisch clonische aanvallen, 11 myoclonische, 63 elementaire aanvallen met geringe motoriek, 45 hypermotore aanvallen en 21 tonisch aanvallen). Verificatie van het type  aanvallen vond plaats middels video EEG. registratie op EMU. De smartwatch van smartmonitor detecteerde 16 (= 31% van de tonisch clonische aanvallen, 0% van de myoclonische, 2% van de aanvallen met minimale motoriek, 24% van de hypermotore aanvallen, 10% van de tonische aanvallen.
Er werd in dit onderzoek niet gekeken naar fout positieve alarmeringen, omdat bekend was uit eerder onderzoek dat dit zeer veel was.
Het onderzoek van Velez [2016] was weer veel positiever qua resultaten. Met de smartwarch werd bekeken hoe goed tonisch clonische aanvallen automatisch geregistreerd konden worden om te gebruiken bij een automatische aanvalsregistratie. Patienten met andersoortige aanvallen werden van het onderzoek uitgesloten. De instelbare detectiemaat werd voor dit onderzoek op 4 vastgezet. Bij 27 patienten kon goed geregistreerd worden gedurende 1 tot 9 dagen, waarbij 62 aanvallen geregistreerd werden (13 tonisch clonische aanvallen, bij 10 patienten, en 49 andersoortige aanvallen). Van de 13 aanvallen werden er 12 geregistreerd; bij de niet geregistreerde aanval werd de smartwatch niet gedragen. Andersoortige aanvallen werden niet geregistreerd. Er waren 81 fout positieve meldingen, waarvan er 42 door de gebruiker tijdig gecanceld werden. Een in de nacht, de rest overdag. Overigens bleek ook dat geen van de tonisch clonische aanvallen op de handmatig door de patienten bijgehouden aanvalskalender goed was geregistreerd.

 

- Lockman J, Fisher RS, Olson DM. Detection of seizure-like movements using a wrist accelerometer. Epilepsy and Behavior 2011; 20:638-41.

- Patterson,A.L.; Mudigoudar, Basanagoud; Fulton, Stephen; McGregor, Amy; Poppel, Kate Van.; Wheless, Margaret C.; Brooks, Lai; Wheless, James W. SmartWatch by SmartMonitor: Assessment of Seizure Detection Efficacy for Various Seizure Types in Children, a Large Prospective Single-Center Study. Pediatric Neurology 2015; 53:309-11.

- Velez, M, Fisher R.S., Bartlett V., Le S.. Tracking generalized tonic-clonic seizures with a wrist accelerometer linked to an online database. Seizure 2016. 39, 13-18.


Ontwikkeling / Producent:

Het apparaat wordt op dit moment in enkele Amerikaanse ziekenhuizen uitgeprobeerd (Boston Childrens hospital, Johns Hopkins Medicine, NYU Langone Medical Center; Stanford school of Medicine, UCFS medical center en University of Virginia Health system).

 

Gebruikerservaringen:

Geen bekend.